top of page

Raw clicks

Totaalsom van alle kliks op een link.

Wat is

Raw Clicks staat voor het exacte aantal kliks dat een unieke gebruiker maakt, waarbij de herkomst of bestemming niet uitmaakt. Wanneer iemand een aantal keer op dezelfde koppeling klikt zal het aantal kliks in totaal bij elkaar tellen.


‘Raw’ staat voor ‘ruw’ of ‘ongefilterd’. Raw Clicks is de totaalsom van alle kliks op een link of koppeling zonder verschil te maken in de persoon die op deze link of koppeling heeft geklikt. Als iemand bijvoorbeeld drie keer op dezelfde link of koppeling klikt op een dag word dit dus ook als 3 in totaal geteld en heeft deze persoon dus voor 3 raw clicks gezorgd op deze link of koppeling.


Veel advertentieplatformen en distributiekanalen tellen het aantal interacties. Dat wil niet meteen zeggen dat hoe meer klikt je hebt hoe beter. Hierom word er vaak gebruik gemaakt van IP adres om de unieke gebruikers te tellen. Want een persoon die hetzelfde een paar keer kijkt telt natuurlijk niet als een aantal personen die het maar 1 keer kijkt. Het is altijd lastig in te schatten om precies te weten hoeveel verschillende personen iets hebben gezien. Het is daarentegen wel mogelijk om te kijken wat het totaal aantal kliks is. Hiervoor moet u gaan kijken naar hoeveel keer er op een bepaalde link of koppeling geklikt is. Vaak lijkt dit op het eerste oog best veel, maar uiteindelijk ziet u dat het een kleine groep is die de link of koppeling vaak heeft aangeklikt waardoor het aantal klikt dus hoger lijkt dan wat het in werkelijkheid is.

bottom of page