top of page

Piramide van Maslow

Iedereen heeft behoeftes maar welke behoefte heeft de voorkeur boven de ander?

Wat is

Wat is de piramide van Maslow?

De behoeftepiramide van Maslow is één van de meest bekende theorieën uit de psychologie en gaat dan over de universele behoefte van de mens. Maslow geloofde dat mensen dezelfde behoeftes na streven. Deze heeft hij vervolgend ingedeeld in groepen en hierin hiërarchie in aangebracht. Zodra voldaan wordt aan de behoeftes binnen een groep zal men streven naar een behoefte uit de volgende hiërarchische groep. Een piramide heeft Maslow nooit gemaakt maar toch zullen de mensen bij het horen van “behoeftepiramide” denken aan de naam Maslow.


Hoe ziet de piramide eruit?

De behoeftepiramide van Maslow heeft de volgende hiërarchie:

  • Basisbehoefte / Lichamelijke behoeften: De eerste groep bestaat vooral uit de puur lichamelijke behoeftes zoals slaap, eten en drinken, gezondheid en ontlasting.

  • Behoefte aan Veiligheid: Nadat voldaan is aan de basisbehoefte gaan mensen op zoek naar veiligheid om te kunnen overleven. Denk hierbij aan een woning om in te wonen, een baan en hun gezondheid.

  • Behoefte aan Liefde: Mensen denken vaak eerst aan hun zelf en dat is logisch zodra mensen hun basisbehoefte en veiligheid hebben vervuld gaat men op zoek naar meer. Mensen willen geliefd worden door vrienden en familie.

  • Behoefte aan Zelfvertrouwen: Op dit punt heeft de mens een plaats binnen de wereld gevonden om te kunnen overleven en voldoet het aan de basisbehoefte, veiligheid en een groep mensen om hun heen om het mee te kunnen delen. Dit is nog steeds niet genoeg. De mens is nu op zoek naar respect, erkenning en waardering van zowel derden maar ook van hunzelf. Denk hierbij aan status, zelfvertrouwen en ervaring.

  • Behoefte aan zelfverwezenlijking: Bij het laatste niveau gaat het over het benutten van het eigen potentieel van de mens. Alles kunnen bereiken wat er maar te bereiken valt! Ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid, de wereld en het milieu. Maar denk ook aan de eigen creatieve ambities.

bottom of page