top of page

Teksten schrijven AI: Hoe doe ik dat?

Wanneer je AI teksten laat schrijven voor een SEO-blog, volgen ze vaak een vergelijkbaar patroon. Doordat ze dit patroon volgen, zien de teksten er vaak hetzelfde uit. Lezers kunnen al aan de eerste paar zinnen opmerken of de blog geschreven is door AI of door een persoon zelf.

 

Om AI menselijk te laten schrijven, is het vaak nodig om het een duwtje in de rug te geven aan de hand van aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen worden onderverdeeld in 8 categorieën.

 

1      Personas

3     Complexiteit

5     Feiten toevoegen

6     Waarde toevoegen

7     Smaak

8     Doelgroep

 

Teksten schrijven AI

Personas beschrijven voor AI

 

Je kunt AI leren om te schrijven zoals jijzelf doet, of zoals een SEO-expert waar jij een voorbeeld aanneemt.

 

Stap 1: Geef AI een artikel van jezelf of van de SEO-expert.

 

Stap 2: Geef AI de opdracht om het artikel te analyseren aan de hand van de volgende punten.

·      Je toon

·      Formuleren van zinnen en paragrafen

·      Je manier van uitleggen

·      De hoeveelheid humor in de tekst

·      De manier waarop je de lezer betrekt in je verhaal

·      De leesbaarheid van je tekst

·      Taalgebruik

·      Emotie in je tekst

 

Stap 3: Laat AI een verslag typen van ongeveer 200 woorden waarin het de manier van schrijven duidelijk uitlegt.

 

Stap 4: Laat AI een blog schrijven die voldoet aan de uitleg die het zelf heeft gegeven. Vergeet niet om AI te vertellen waar de blog over moet gaan en hoeveel woorden deze blog moet hebben.

 

Na het uitvoeren van deze stappen heeft AI jou een blog geschreven die voldoet aan het menselijk schrijfgedrag.

 

Laat AI persoonlijke ervaringen schrijven

 

Het grootste probleem bij teksten die door AI worden geschreven, is dat ze geen persoonlijke ervaringen kunnen verwerken in de tekst. Dit komt doordat AI een robot is die geen menselijke ervaringen heeft. In een tekst geschreven door mensen kan de auteur de lezer meenemen in hun eigen ervaringen in een bepaalde sector. Wij gaan nu proberen om AI hetzelfde te laten doen.

 

Stap 1: Geef AI de opdracht om de ‘Over ons’-pagina te analyseren van je website.

 

Door AI deze pagina te laten analyseren, leert het over jouw ervaringen en waarom jij een geschikte SEO-schrijver (Marketeer) bent.

 

Stap 2: Geef AI jouw mening over de manier waarop Google de content rangschikt.

 

Voorbeeld: ChatGPT hier is mijn persoonlijke mening die jou kan helpen bij het schrijven van de content. Ik geloof niet dat Google content volledig kan begrijpen. Ik denk dat ze content op een zeer wiskundige manier bekijken en vergelijken met de best gerangschikte artikelen om te bepalen of jouw artikel hoog moet worden gerangschikt of niet.

 

Stap 3: Vraag AI om de content die je nodig hebt te schrijven.

 

Complexiteit van tekst schrijven AI

 

Wanneer je veel met AI hebt gewerkt, kun je snel herkennen of een tekst door mensen of door AI is geschreven. Dit komt doordat AI vaak dezelfde soort woorden en zinsstructuren gebruikt in teksten. Met de volgende stappen gaan we je leren hoe je AI kunt trainen om minder 'AI-achtige' teksten te schrijven. Let op: voor het gebruik van deze categorie is enige ervaring met ChatGPT en zijn schrijfstijl vereist.

 

Stap 1: Vertel AI dat het niet altijd de meest voor de hand liggende woorden moet gebruiken voor het schrijven van de content.

 

Stap 2: Controleer de content op woorden die AI voornamelijk gebruikt bij het schrijven van teksten. Wanneer er in de tekst geen voor de hand liggende woorden en termen staan, kan je stap 3 overslaan. Wanneer dit wel het geval is, raden we je aan om stap 3 te volgen.

 

Stap 3: Dicteer de woorden die onnatuurlijk aanvoelen en vertel ChatGPT dat deze woorden niet vaker dan 2 of 3x gebruikt mogen worden.

 

Varieer in lengte

 

Een groot verschil in de manier van schrijven tussen AI en mensen is dat mensen niet hetzelfde patroon gebruiken bij het maken van zinnen en paragrafen. Bij een tekst die AI schrijft, zie je vaak hetzelfde patroon in zinnen en paragrafen terug. Wij gaan jou in deze categorie leren over hoe je ervoor zorgt dat de zinstructuur er minder ‘AI achtig’ uitziet.

 

Opdracht: Vertel AI dat dat de paragrafen en zinnen in de blog heterogeen moeten zijn.

 

Door deze opdrachten toe te voegen aan AI, zorg je ervoor dat zinnen en paragrafen in je blog niet telkens even lang zijn of de dezelfde structuur hebben. Lezers zullen hierdoor minder snel opmerken dat de geschreven tekst door AI gemaakt is.

 

Voeg nieuwe feiten toe aan AI

 

Je kan niet verwachten dat AI tot op de dag van vandaag helemaal bij is als het gaat om feiten en of statistieken. Op het moment dat dit verslag geschreven is (08-03-2024) is de AI bot geüpdatet tot en met het jaar 2022. Wanneer jij voor je content nieuwe feiten en of statistieken wilt gebruiken, moet jij deze zelf aan AI vertellen.

 

Opdracht: Geef AI de feiten en statistieken die je wilt gebruiken voor de content die wordt geschreven. Vertel hierbij dat dat het deze feiten en statistieken moet gebruikt voor het schrijven van jouw blog.


Voeg waarde toe aan AI teksten

 

Bij het schrijven van content wil jij als maker dat elk woord in de tekst iets toevoegt en waarde levert. AI houdt ervan om onzinnige informatie toe te voegen aan zijn teksten. Deze ongeschikte informatie kan jij eenvoudig uit de manier van schrijven van AI krijgen.

 

Stap 1: Vertel AI dat je niet wilt dat hij onnodige content toevoegt aan de tekst. Elke zin moet toegevoegde waarde hebben voor het onderwerp van de tekst.

 

Stap 2: Vertel AI dat hij deze maatregel strikt moet gebruiken. AI heeft soms toch nog moeite met begrijpend lezen 😉.

 

Geef AI smaak bij het tekstschrijven

 

Mensen hebben “vaak” plezier bij het schrijven van teksten, dit kan je vaak ook uitstralen in de content die jij schrijft. AI heeft echter een stuk minder plezier in het schrijven van teksten, waardoor deze vaak oppervlakkig en saai kunnen zijn. AI heeft dan de hulp van mensen nodig om toch het stukje plezier in de tekst terug te laten komen.

 

Opdracht: Geef AI de opdracht om de lezer te betrekken in de content. Vertel AI dat het empathisch en humoristisch mag zijn. AI mag ook zeker gebruik maken van uitdrukkingen, metaforen en anekdotes.

 

Deze opdracht zorgt ervoor dat de tekst die geschreven is door AI als een stuk prettiger ervaren wordt. De lezer zal nu sneller denken dat dit door een specialist is geschreven die veel plezier ervaart aan het typen van content.

 

Beschrijf je doelgroep voor AI

 

De teksten die door AI geschreven worden, zijn vaak teksten voor AI zelf. AI is erg egoïstisch in het schrijven van content, waarbij het zichzelf aan als doelgroep neemt. Daarom heeft AI een zetje in de rug nodig om te begrijpen voor wie het nu eigenlijk content aan het schrijven is.

 

Opdracht: Geef AI instructies over de doelgroep waarvoor jij de content wilt hebben.

 

Voorbeelden:

·      Gender

·      Leeftijd

·      Beroep

·      Hobby’s

·      Opleiding niveau, etc.

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Wanneer jij als schrijver denk dat andere factoren belangrijker zijn voor AI om rekening mee te houden, dan moet je die factoren ook zeker beschrijven voor AI.

 

Teksten schrijven AI

Tekst schrijven AI, nu ben jij aanzet.

 

Door het begrijpen van deze 8 categorieën kan jij ervoor zorgen dat AI teksten gaat schrijven die eigenlijk ook door mensen geschreven konden worden. De lezer van de content zal enorm dankbaar zijn dat de het eindelijk niet meer aanvoelt als een robot die een saai verhaal schrijft.


Het schrijven van content met AI, is net zoals de kers op de taart. Het kan een extra finishing touch zijn op jouw werk. Laat AI daarom ook niet heel jouw blog schrijven, maar gebruik het om extra waarde toe te voegen bij het schrijven van jouw teksten.

84 weergaven0 opmerkingen

ความคิดเห็น


bottom of page