top of page

SWOT-Analyse

Alle belangrijke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het bedrijf in een tabel zien om verbanden te leggen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Wat is

Wat is een SWOT-Analyse?

In een tabel zet u eigenlijk de sterktes van het bedrijf tegenover de zwaktes van het bedrijf. Hierbij is het belangrijk om goed de punten te meten, omdat deze handig zijn in het verbeteren van uw bedrijf om de sterktes te behouden en ook de zwaktes te verbeteren.


Voorbeelden van sterktes kunnen zijn klantvriendelijk personeel en een groot assortiment en voorbeelden van zwaktes kunnen zijn dat u te weinig personeel hebt en de hoge prijzen. De sterktes en zwaktes hebben te maken met de interne analyse terwijl de kansen en bedreigingen te maken hebben met de externe analyse. De externe analyse heeft eigenlijk niks met uw bedrijf te maken, maar met onder andere trends in de omgeving van je bedrijf.


Een trend kan bijvoorbeeld zijn dat er veel nieuwe mensen naar de omgeving van het bedrijf komen. Hierbij kunt u een kans zien om meer mensen aan te trekken als klant of juist als personeel, maar ziet u misschien ook wel een bedreiging als er meer concurrentie bij komt en juist deze bedrijven klanten afpakken van uw bedrijf.

Andere voorbeelden kunnen zijn over de vraag van uw product, wat voor mensen het zijn en of er veel concurrentie is die hetzelfde product of dienst verkopen.


Als u alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen hebt onderzocht kunt u ze in de SWOT-analyse zetten om zo een goed overzicht te krijgen van de huidige situatie. Hiermee kunt u onderzoeken welke stappen u moet nemen om uw bedrijf te verbeteren.

bottom of page