top of page

Sponsoring

Een vereniging of evenement financieel helpen met een activiteit waarbij jij door middel van promotie meer naamsbekendheid kan opbouwen.

Wat is

Wat is sponsoring?

Sponsoring is het beschikbaar stellen van goederen, diensten en middelen van een bepaalde waarde voor een sponsorobject, met als wederdienst dat de sponsor het sponsorobject contractueel voor minimaal de beschikbaar gestelde waarde voor associatieve, communicatieve, en promotionele doeleinden mag gebruiken. U heeft ook allerlei verschillende soorten sponsoring. Enkele voorbeelden zijn: 

  • Sportsponsoring

  • Kunst- en cultuursponsoring

  • Maatschappelijke sponsoring

  • Media- of programmasponsoring

  • Entertainmentsponsoring

  • Evenementensponsoring

  • Wetenschappelijke sponsoring. 


Aan sponsoring zitten veel verschillende voordelen voor uw bedrijf/ organisatie. Zo kunt u het imago verbeteren en de naamsbekendheid vergroten van uw bedrijf/ organisatie. Daarnaast kunt u de omzet verhogen door middel van het promoten van uw producten en kunt u relaties met klanten maken of verbeteren. 


Een aantal nadelen van sponsoring kunnen zijn witwassen, omkoping of reputatieschade voor uw bedrijf/ organisatie. Maar zijn vaak meerdere redenen waarom een bedrijf/ organisatie doet aan sponsoring. 

Een van de meest voorkomende redenen zijn goodwill, de omzet verhogen en het imago van uw bedrijf/ organisatie verbeteren. Met goodwill wil je laten zien dat u betrokkenheid toont naar de vereniging of evenement. Vaak is men al eens eerder betrokken geraakt bij de vereniging waardoor ze iets terug willen doen naar de vereniging toe. De omzet verhogen is natuurlijk voor de meeste bedrijven een belangrijke reden om aan sponsoring te doen. Het bedrijf wilt natuurlijk zoveel mogelijk producten verkopen zodat de omzet stijgt en het bedrijf groeit. Ook een belangrijke factor voor een bedrijf is het imago wat het bedrijf heeft van de klanten. 


Als bedrijf wilt u natuurlijk een goed imago opbouwen naar je klanten toe en door middel van sponsoring kunt u het imago van uw bedrijf verbeteren.

bottom of page