top of page

SMART

U kent het wel, een doelstelling SMART formuleren, maar wat houdt het precies in dan?

Wat is

SMART wordt gebruikt om zo doelstellingen te definiëren en er richting aan te geven om zo de haalbaarheid hiervan te verhogen. 

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden. Hierbij maakt het doelen inzichtelijker en stelt het deadlines voor aan een team om zo deze te kunnen bereiken.


Hoe helpt het bij het behalen van doelstellingen?

De SMART methode zorgt er voor dat er snel en overzichtelijk naar een doel toe gewerkt kan worden. Hierbij komen vijf verschillende criteria bijkijken.


Specifiek: Wees specifiek, een vage doelstelling leidt vaak niet tot het gewenste resultaat. De doelstellingen moeten zo duidelijk mogelijk geformuleerd worden, dit kan met de volgende vragen:

  • Wat willen we bereiken?

  • Wie zijn erbij betrokken?

  • Welke middelen hebben we nodig?

  • Wanneer zal het plaatsvinden?

  • Waarom is dit doel van belang?

Meetbaar: U wilt natuurlijk wel resultaten zien, daarom is het belangrijk om vanaf een startpunt en een eindpunt te bepalen wat de resultaten zijn. Afhankelijk van de doelstelling zullen de meetpunten dus verschillen.


Aanvaardbaar: Is de doelstelling niet een beetje teveel van het goede? Een doelstelling moet een balans hebben van doelstellingen die echt haalbaar zijn en ambitieus. Wanneer hier de lat te hoog ligt, haken veel teamleden al snel af, wanneer er geen ambitie is, zal de inzet ook veel lager zijn.


Realistisch: Is de doelstelling wel realistich, is er genoeg personeel, voldoende budget etc. De doelstellingen moeten natuurlijk ook aansluiten bij de afdeling die hiermee aan de slag mee gaan.


Tijdsgebonden: Met name op de korte termijn zijn doelstellingen geschikt om SMART geformuleerd te worden. Op lange termijn is dit net wat lastiger om de voortgang te meten. De termijn moet namelijk wel haalbaar zijn en geen onnodige en onmogelijke druk op het team plaatsen.


Met SMART kunnen organisaties duidelijk het traject naar een doelstelling bepalen, op basis van resultaten die meetbaar zijn.

bottom of page