top of page

ROI

Heeft u na een investering nou wel of geen winst?

Wat is

ROI is de afkorting van Return On Investment, dit is een bepaalde manier om de effectiviteit van een investering te meten. De inkomsten van de investering worden afgetrokken van de uitgaven en gedeeld op de investering, deze uitkomst is een ratio of percentage dat je winst of verlies bepaald. Maar wat is ROI precies en welke informatie geeft dit bij het bepalen van een online strategie?


Definitie van ROI

Wanneer een bedrijf 10.000-euro investeert in een bepaald product met een opbrengst van 12.000 euro is er een winst van 2000 euro. Dit wordt gedeeld op de investering van 10.000 euro met als resultaat 20%.

De formule van de Return On Investment is:

Opbrengst van de investering – de kosten voor de investering / door de kosten van de investering.


De opbrengst van deze investering staat voor de inkomsten die voortkomen uit de verkoop van de investering. ROI wordt uitgedrukt in een percentage of ratio, daardoorkan het eenvoudig worden vergeleken met inkomsten van bijvoorbeeld andere investeringen. Zo kunnen de resultaten van verschillende investeringen worden vergeleken. De ROI wordt ook vaak gebruikt om de effectiviteit van zoekmachine adverteren bij te houden zoals SEO.


ROI en ROR

ROR staat voor Rate Of Return, ofwel de tijd hoeveel het kost om de inkomsten te genereren. Wanneer het één jaar duurt om 2000 euro winst te maken op de investering, is dit resultaat beter dan 2000 euro winst in vier jaar tijd. Bij ROR wordt er gekeken naar de tijd die het kost om de inkomsten te realiseren.

bottom of page