top of page

Radio en Televisie

Radio en televisie kunnen we tegenwoordig nog zonder?

Wat is

Radio en Televisie zijn twee verschillende soorten media die met name het analoge tijdperk een boost hebben gegeven aan audiovisuele media, hoewel ze beide digitale implementaties kennen. Deze twee vormen van content zijn gebaseerd op broadcasting, wat staat voor een brede vorm van verspreiding naar iedereen die de signalen kan ontvangen. Narrowcasting daarentegen heeft dan ook een iets smallere focus en vereist dan vaak een actieve keuze van de toehoorder of toeschouwer om de content te consumeren. Maar hoe zijn de radio en de televisie eigenlijk ontstaan?


Guglielmo Marconi was de eerste persoon die een radioverbinding van een paar kilometers afstand wist te maken. Hij baseerde namelijk zijn uitvinding op een oscillator (een elektrische schakeling) die werd ontworpen door Nikola Tesla. Marconi bedacht de antenne, een niet te vergeten onderdeel van een radio. In 1899 vond dan de eerste transmissie plaats tussen Frankrijk en Engeland. De meest bekende technologieën zijn FM en AM, waarbij Frequentie Modulatie een super ontvangst en geluidskwaliteit biedt. Via de digitale radio wordt niet langer meer gebruik gemaakt van radiogolven maar juist van internetverbindingen


Er waren twee methodes die tegelijkertijd in ontwikkeling waren; een combinatie van elektronisch en mechanisch, en een zuiver elektronische methode. Hoewel de elektronische variant toch de uiteindelijke standaard is geworden, was dit totaal niet mgoelijk geweest zonder de ontwikkeling van de mechanische technologie. De beeldkwaliteit is al vanaf het begin uitgedrukt in lijnen. Die lagen in 1926 op 16, twee jaar later al op 100 en daarna op 120 en zelfs bij 4K beelden tegenwoordig zijn er sprake van 2160 lijnen, maar de eerste televisie uitzending vond plaats in 1951.

bottom of page