top of page

Persona

U bent een goed voorbeeld van een persona.

Wat is

Wat is een persona?

Een persona wordt vaak als hulpmiddel gebruikt bij een onderzoek. Bij het maken van een persona maak je een duidelijk beeld van de klanten of gebruikers. Door het maken van een persona krijg je dus een gedetailleerd klantprofiel en krijg je meer kennis en inzicht over de doelgroep (Drion & van Sprang, 2021). Als je doelgroep uit meerdere soorten mensen bestaan worden er vaak meerdere persona's gemaakt.


Een persona bestaat uit verschillende onderdelen, zoals de naam, de achtergrond van de persoon, en zijn of haar demografische gegevens. Daarnaast geef je de persoon een gezicht en breng je diegene meer tot leven. Door het maken van een persona kan je als onderzoeker je beter verplaatsen in de gebruikers. Daarnaast kun je op deze manier beter inspelen op deze gebruikers, en vaak een betere oplossing vinden voor je onderzoek.


Bij het maken van een persona is het belangrijk om van tevoren goed onderzoek te doen. Dat kan gedaan worden middels een field- en deskresearch. Zo kan er in de praktijk geobserveerd worden naar de gebruikers of er kan onderzoek gedaan worden via het internet.

De meeste logische plek om persona toe te voegen aan de HTML code van een webpagina is de persoonlijke biografie pagina. Hoewel een zoekalgoritme voor een groot deel deze informatie zelf kan analyseren kan het voordeel bieden om gebruik te maken van persoon markering. De informatie die op deze wijze wordt overgedragen aan de zoekmachine kan zeer divers zijn zoals:

De naam
De geboortedatum
De geboorteplaats
De organisatie waar de persoon bij betrokken is
De wijze waarop contact kan worden gelegd
De scholen die de persoon heeft bezocht
Een relevant merk koppelen dat betrekking heeft op de persoon
De kinderen van het persoon
De collega’s van het persoon

bottom of page