top of page

Missie

Een missie van een bedrijf is ook wel een opdracht.

Wat is

Wat is een missie?

Een missie is een opdracht die een persoon of groep heeft. Dit kunnen veel verschillende missies zijn  zoals politieke missies, commercieel, religieus of ideologisch. Deze opdrachten of uitdagingen zijn voorzien van een doelstelling en wanneer dit doel behaalt wordt zal de missie klaar zijn. In praktijk wordt de inhoud vaak breed gedefinieerd waardoor het doel feitelijk nooit behaald kan worden.


Voorbeelden van een missie van een bedrijf

Een goed voorbeeld van een missie is het werk van missionarissen die met een religieuze overtuiging naar veel verschillende landen reizen waar hun geloof nog niet zo groot is. De missionarissen willen hiermee meer mensen tot hun geloof trekken om zo een groter geloof te creëren en hebben vaak als missie een grote groep mensen tot hun geloof te maken.


Commercieel gezien is er ook vaak een bepaalde missie. Deze opdrachten hebben meestal een achterliggende en een vooraf bepaalde uitkomst hebben die tijdens de opdracht gerealiseerd moet worden. De missies en het vooraf bepalen van bepaalde doelstellingen per opdracht geeft het de mogelijkheid om makkelijk te evalueren en aan de opdrachten ligt dus altijd een missie aan vast.


Organisaties gebruiken vaak de 3 termen missie, visie en strategie die staat voor MVS. Stichtingen bepalen bij de oprichting een MVS die later altijd nog wat bijgewerkt kan worden op basis van verschillende ontwikkelingen binnen deze stichtingen. De stichting word eigenlijk ook opgeheven wanneer het doel dus behaald is, maar eigenlijk worden deze doelstellingen bijna niet gehaald vanwege het ruim formuleren van de doelstellingen. Daarom gaan bepaalde stichtingen dus altijd door wanneer ze misschien wel al verschillende doelstellingen gehaald hebben

bottom of page