top of page

Marketingstrategie

Essentieel voor een marketingbureau om een goede marketingstrategie op te bouwen.

Wat is

Een marketingstrategie is een lange termijnplan voor de zakelijke doelen die een bedrijf wil bereiken. Om dit te bereiken is het belangrijk om de juiste methode te kiezen om de reputatie van producten en diensten te versterken of de afzet op de markt te vergroten.


Het benutten van kansen is van cruciaal belang om doelmarkten te vinden en klanten loyaal te houden aan de organisatie, zodat de positie van het bedrijf wordt versterkt.

Het is belangrijk om te bepalen hoe u uw product of dienst in de markt wilt positioneren om positionering bij klanten te bereiken en loyaliteit op te bouwen aan klant- en organisatierelaties.


Marketingstrategie is de methode om verkoopkansen te creëren, het is ook de methode om het product of de dienst te communiceren en te positioneren, en het is ook de methode om de bedrijfslijn te transformeren om de doelmarkt via de juiste kanalen te bereiken.


De vereisten van een goede marketingstrategie

Een goede marketingstrategie moet in ieder geval aan de volgende drie eisen voldoen:

  1. De strategie moet duidelijke keuzes bevatten. Een goede strategie bepaalt waar een organisatie zich in de markt wil begeven. De strategie moet daarom voldoende specifiek zijn.

  2. De strategie moet goed aansluiten bij de toestand van het milieu en de ontwikkeling van dat milieu. Als de omgeving zeer dynamisch is, moet de strategie hiermee rekening houden. Denk aan de automarkt, groene en duurzame ontwikkeling zijn fundamentele ontwikkelingen die in de strategie moeten worden meegenomen.

  3. De strategie moet worden gelegitimeerd door de belangrijkste belanghebbenden. Strategieën zijn immers op papier prima, maar moeten wel uitgevoerd worden. Dit vereist in ieder geval de steun van interne stakeholders (werknemers), maar ook externe stakeholders zijn belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan vakbonden.3 eisen omtrent marketingstrategie

bottom of page