top of page

KPI

Hoeveel likes wilt u bij een Instagram post? Hoeveel shares, hoeveel views en hoeveel websitebezoeken? Dit zijn allemaal voorbeelden van KPI’S, maar wat is het nou precies?

Wat is

Een KPI is een manier om de prestaties van een bedrijf, zijn werknemers, producten en campagnes te meten. KPI staat voor Kritieke Prestatie Indicator, of key performance indicator in het Engels. Organisaties hebben namelijk doelen opgesteld die op lange termijn vertaald worden naar doelen op een korte termijn.


Welke soorten KPI’s zijn er?

Er bestaan vier soorten KPI’s:

  • Algemene: Denk hierbij aan het aantal nieuwe klanten dat u wilt weven of de tevredenheid van de klant.

  • Financiële: Denk hierbij juist weer aan de omzet, rendabiliteit en kosten t.o.v. de omzet.

  • HR: Deze KPI’s hebben alles te maken met het personeelsverloop, snelheid dossierbehandelingen en arbeidsproductiviteit.

  • Verkoop: Kennis van de verkopers, de verkoopaanpak en het aantal retours in bijvoorbeeld een week of maand.

U ziet dus dat KPI’s meer is dan alleen boekhoudkundige cijfers. Het resultaat van een KPI kan kg’s zijn of aantallen of uren of om het even wat. Bovendien zullen de meeste KPI’s op zich geen informatie geven maar wel hun evolutie over de tijd.


Begin daarom dan ook met een vijftal KPI’s die u samen met uw accountant bepaalt als noodzakelijk voor uw bedrijf. Zodra u voldoende ervaring heeft om hiermee te werken en vooral, om deze op een kritische maar juiste manier te leren evalueren en te gebruiken, ga dan over tot het uitbreiden van uw aantal KPI’s. Deze KPI’s zal u leren hoe goed u bedrijf het doet. Belangrijk is te zorgen dat bij het opstarten van deze analysetool KPI’s kiest die echt belangrijk zijn voor het bedrijf. Zo kan u namelijk zien of u het goed doet als bedrijf en bij de klant.


bottom of page