top of page

Golden Circle

Hoe, wat en waarom een bepaalde organisatie of product zich onderscheidt van anderen.

Wat is

De Golden Circle is verzonnen door Simon Sinek, deze gaat op in de manier van denken, handelen en het communiceren tussen doelgroep en de organisatie. Simon Sinek toont via het model aan dat de ‘waarom’ het belangrijkste element is in communicatie. “Iedereen weet wel wat hij doet, een gedeelte weet hoe hij het doet, maar weinigen weten waarom hij het doet”. Dit is een belangrijke quote van Simon Sinek.


Hoe ziet de Circle eruit?

De Golden Circle bestaat uit drie gouden cirkels die doorlopen moeten worden. Hierin bevinden zich de bekende termen wat, hoe en waarom. Het middelpunt is ‘waarom’, gevolgd door de ‘hoe’ en als omhulsel de ‘wat’.


De meeste bedrijven werken via de ‘outside in’ methode. Hierbij interpreteren klanten vanaf de buitenste gouden cirkel en werken zich zo naar de kern. Echter de geïnspireerde bedrijven beginnen juist vanuit de kern en werken zich vanuit daar juist naar buiten. Om leiderschap in kaart te brengen is het handig om juist met de ‘inside out’ methode te werken.


Why (waarom)

‘Waarom’ wordt gezien voor het doel, zoals wat de aanleiding is of wat je geloof over een bepaald iets is. Weinig mensen weten waarom ze bepaalde dingen doen. Met ‘waarom’ wordt bedoeld wat uw doelstelling is, uw geloof en uw drijfveer. Waarom bestaat uw organisatie en waarom is dit belangrijk voor anderen? Belangrijk is dat winst geen geldige reden is voor de ‘why’. Dit is een resultaat.


How (hoe)

‘Hoe’ staat in de Golden Circle voor het proces. Hier ga je echt kijken naar het onderscheidend vermogen, zoals speciale waarde voorstel en de Unique Selling Proposition. Het betreft hier de handelingen die een bedrijf verricht om te realiseren waar de ‘waarom’ voor staat.


What (wat)

De ‘wat’ staat voor het resultaat en is de uitkomst van de ‘waarom’. Onder resultaat valt bijvoorbeeld winst of de vervulling van behoeften door middel van verkoop van producten en diensten

bottom of page