top of page

Field research

Nieuw onderzoek doen in het werkveld.

Wat is

Wat is fieldresearch?

Fieldresearch, ook wel veldonderzoek genoemd, dit is een veelvoorkomende term bij het doen van onderzoek, bijvoorbeeld bij het schrijven en het maken van een scriptie. Dit is anders dan bij deskresearch, hier verzamel en analyseert u secundaire data. Met fieldresearch gaat u daadwerkelijk het werkveld in om bij de doelgroep en andere stakeholders nieuwe data te verzamelen.

Fieldresearch is een onderzoeksmethode waarbij u op pad gaat om zelf data te verzamelen van respondenten die nog niet eerder verzamelend zijn door bijvoorbeeld andere onderzoekers. Dit heet dan ook wel primaire gegevens. Na het verzamelen van deze gegevens kunt u deze analyseren en hier conclusies uittrekken. Mits u dit goed gedaan heeft, kan dit leiden tot bruikbare informatie  die u kunt gebruiken om een deel van uw onderzoeksvraag te beantwoorden.


Fieldresearch is het tegenovergestelde van deskresearch, ook wel bureauonderzoek genoemd. Fieldresearch is een type onderzoek gebaseerd op eigen ervaringen waarbij u gebruik kan maken van indirecte en directe waarnemingen.

Zodra u fieldresearch wilt gebruiken voor uw onderzoek, kunt u gebruikmaken van meerdere onderzoeksmethoden. De methodes die u kunt gebruiken zijn:

- Enquête

- Interview

- Observatie


Fieldresearch kunt u zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek voor doen. Zo kunt u bijvoorbeeld interviews afnemen voor kwalitatieve onderzoek of enquêtes houden en observaties doen voor uw kwantitatieve onderzoek. Welke methodes u het best kunt gebruiken voor uw onderzoek, is van invloed van uw onderzoeksvraag en uw probleemstelling. Het is wel mogelijk om voor uw onderzoek gebruik te maken van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden, dit heet ook wel ‘mixed methods’ genoemd.

bottom of page