top of page

DESTEP Analyse

De DESTEP-analyse is een analyse om de macro-omgeving in kaart te brengen. De DESTEP-analyse is een afkorting van een zes verschillende factoren: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek-juridisch

Wat is

Wat is een DESTEP Analyse?

Het doel van de DESTEP-analyse is om zoveel mogelijk kansen en bedreigingen te vinden over de factoren demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek-juridisch. Met deze kansen en bedreigingen kan je de SWOT-analyse en confrontatiematrix maken om zo een strategie te bepalen.


De DESTEP-analyse heeft de 6 factoren nodig om zo goed mogelijk in kaart te brengen wat er aan de hand is bij de macro omgeving. De demografische factor heeft voornamelijk te maken met de groei en soort bevolking. Zo kan een bedrijf bepalen op welke markt het een product of dienst wilt verkopen en ook om welk product of dienst ze willen verkopen. De economische factor heeft te maken met het inkomen en de winst van het bedrijf. Dit heeft namelijk te maken met de koopkracht van de klanten, want als er meer koopkracht is betekend dat er meer producten of diensten kunnen worden verkocht. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat het bedrijf meer winst kan gaan maken. De sociaal-culturele factor heeft voornamelijk met de sociale normen en waarden te maken van verschillende culturen en kan je kijken naar verschillende trends die in de omgeving plaatsvinden. De technologische factor zorgt er voor dat er blijvende verbetering zichtbaar is voor producten en diensten. Hiermee kan je dus als bedrijf steeds meer groeien. De ecologische factor is over de zorg van het milieu. Het bedrijf kan dus gaan kijken wat ze beter kunnen doen om zo aan een schonere wereld te helpen. En de politiek-juridische factor heeft de politiek een grote rol om invloed uit te oefenen op bepaalde zaken van je bedrijf zoals prijzen.bottom of page