top of page

Business Model Canvas

Maak een ondernemingsplan dat meegroeit met uw bedrijf, met het Business Model Canvas.

Wat is

Het BMC bestaat uit negen bouwstenen die alle aspecten van uw bedrijf omvatten. Deze bouwstenen gaan over uw waardepropositie, organisatie, klanten, leveranciers, kosten en opbrengsten. Met het canvasmodel ontdekt u de sterke en zwakke punten van uw product en organisatie.


Bouwstenen van het Business Model Canvas

  1. Klantsegmenten: wie is je klant? Hier beschrijft u welke verschillende groepen klanten u met uw bedrijf wilt bereiken. Deze organisaties of mensen zijn namelijk het hart van ieder bedrijf. Beslis daarom bewust welke klantgroepen u wilt, maar ook welke klantengroepen die u niet bedient.

  2. Waardeproposities: waarom kiezen klanten voor jou? Met de waardepropositie lost u een probleem voor de klant op. Of u levert iets wat de klant graag wil hebben. Beantwoord de vraag waarom klanten uw diensten of product afnemen. Gaat het hier om het unieke assortiment, het duurzame karakter van uw product, de prijs of de juiste kwaliteit.

  3. Kanalen: hoe vinden klanten uw bedrijf? Kanalen hebben verschillende functies, bijvoorbeeld: De bekendheid van uw product of dienst vergroten, service bieden nadat klanten een product hebben gekocht en feedback van klanten op uw bedrijf verzamelen. Via de distributie-, communicatie-, en verkoopkanalen laat u klanten weten dat u bestaat.

  4. Klantrelaties: online of offline? Hoe wilt u contact hebben met uw klant? De kunst hierbij is om verschillende klanten zo op elkaar af te stemmen dat de klant ervaren uw geld oplevert.

  5. Inkomstenstromen: Waarmee gaat u geld verdienen? Wat is uw verdienmodel?

  6. Kernmiddelen: Wat heeft u nodig om verder te komen? Dit zijn de belangrijkste gereedschappen en middelen die nodig zijn om uw businessmodel te laten werken.

  7. Kernactiviteiten: Wat gaat uw bedrijf doen? Net als de kernmiddelen heeft u deze nodig om geld te verdien met uw waardepropositie. Ziet u hoe alle bouwstenen weer in contact komen met elkaar. Wat doen wij als bedrijf om te zorgen dat ons businessmodel werkt? En wat niet? Zoek naar waar de toegevoegde waarde zit.

  8. Belangrijkste partners: Met wie werkt u samen? Benoem hier alle partners waar u mee samenwerkt.

  9. Kostenstructuur: Hoe ziet het er financieel uit? Breng hier in kaart wat u financieel nodig heeft.

bottom of page