top of page

Break even point

Bedrijven als Tesla en Amazon hebben er jaren over gedaan om tot een break even point te komen.

Wat is

Break even point, het punt wanneer de totale inkomsten precies gelijk zijn aan de totale uitgaven. Hierbij wordt er geen verlies maar ook geen winst geboekt.


Zodra een bedrijf op dit punt komt betekent dit overigens niet dat directie en de werknemers er niet beter van worden, aangezien salarissen ook gewoon worden meegenomen in de berekening. Andere benamingen voor het break even point zijn dood punt, kritisch punt of een omslagpunt, dit klinkt niet positief en is het vaak dan ook niet het geval.


Het berekenen van het break even punt.

De berekening van het break even punt is makkelijker dan dat het lijkt. Het break even punt is het punt waarop er geen winst of verliest wordt gemaakt. De totale winst (TW) is dan 0. Hierbij is de formule voor totale winst:

TW=TO (totale opbrengsten) – TK (totale kosten).

De TO (totale opbrengsten) kunt u uitrekenen door de prijs (P) van een product te vermenigvuldigen met de verkochte aantallen (Q)

TO= P X Q

De TK (totale kosten) kunt u uitrekenen door de totale constante kosten (TCK) en de totale variabele kosten (TVK) bij elkaar op te tellen:

TK= TCK+TVK

De totale variabele kosten (TVK) kunt u uitrekenen door de variabele kosten per product (VK) te vermenigvuldigen met de hoeveelheid producten (Q).

TK=TCK+VK * Q

De formule wordt dus dan als volgt TO=TK of P*Q=TCK+VK*Q.


Wat is er belangrijk bij een break even point?

In het begin zal een startup verlies boeken, dit is haast vanzelfsprekend. Er zal natuurlijk wel een moment moeten zijn dat de opbrengsten de uitgaven moeten ontstijgen om zo rendabel te zijn als organisatie. Hierbij worden er verschillende berekeningen en prognoses gemaakt om dit moment te bepalen.

bottom of page