top of page

ABCD-Model

Inzicht krijgen in een externe omgeving van een bedrijf.

Wat is

Wat is het ABCD-Model?

Een ABCD analyse is een marketingmodel waarmee inzicht wordt verkregen in de externe omgeving van een organisatie. Hierdoor worden de kansen en bedreigingen in de bedrijfstak in kaart gebracht. De letters ABCD staan voor Afnemersanalyse, Bedrijfstakanalyse, Concurrentieanalyse en Distributieanalyse. Met de ABCD analyse kan je op een snelle manier zien in wat voor branche u zich bevindt.


  • De afnemersanalyse is een goede manier om erachter te komen wat de klant wilt. U probeert hiermee de klant zo goed mogelijk te begrijpen en hierop een bepaalde strategie toe te passen. Deze afnemersanalyse word overigens ook voor bijvoorbeeld de externe analyse gebruikt en helpt zo uw bedrijf te kijken naar alle kansen en bedreigingen die zich bij klanten afspeelt.

  • De bedrijfstakanalyse wordt gebruikt om alle verschillende kansen en bedreigingen op te zoeken binnen de bedrijfstak of branche waar uw bedrijf mee bezig is. Een bedrijfstakanalyse wordt ook gebruikt in de situatieanalyse en externe analyse. Eerst probeer je de macro omgeving in kaart te brengen met de DESTEP-analyse en hierna beschrijf je de algemene marktfactoren en probeert u ook nog de concurrentie te analyseren van de bedrijfstak of branche waar u inzit.

  • De concurrentieanalyse analyseert de kansen en bedreigingen die voortkomen uit de belangrijkste concurrenten. Uw bedrijf probeert zo niet alleen te verbeteren, maar ook gebruik te maken van de zwaktes van de concurrent. De concurrentieanalyse maakt ook deel uit van de situatieanalyse en de externe analyse.

  • De distributieanalyse geeft inzicht in de manier waarop een onderneming producten of diensten naar de klant distribueert. De distributieanalyse laat zien welke invloed dit heeft op uw bedrijf en welke kansen en bedreigingen dit veroorzaakt.

bottom of page