top of page

Marktpenetratie

Er zijn verschillende manieren om op de markt in te spelen.

Wat is

Wat is marktpenetratie?

Marktpenetratie betekent het aantal verkopen of het aantal verkooppunten dat een product heeft van zijn of haar productgroep.  Marktpenetratie kan gezien worden als een term waar ook marktaandeel en merkbekendheid onder vallen. Maar wat is marktpenetratie nou precies en hoe kun je dit percentage verhogen?


In 1957 werd de Ansoff Matrix gepubliceerd. Dit is een matrix waarmee u kan bepalen hoe Uw bedrijf meer kan groeien en welke risico’s verbonden zijn aan ieder besluit dat u maakt. Het verhogen van het marktaandeel behoort tot één van deze deze strategieen. Toch is marktpenetratie meer dan alleen het aantal verkopen binnen een sector in verhouding tot de concurrentie.


Als u kijkt naar hetmarktaandeel, dan gaat het over het totaal aantal verkopen van alle aanbieders in verhouding tot het aantal verkopen dat één specifieke aanbieder heeft gerealiseerd. Als er 100 paar sportschoenen zijn verkocht in een winkel, en 25 paar waren van Nike, dan is het marktaandeel van Nike 25 procent in die winkel. Daarbij zijn er kaders gesteld. Zois het zo dat het in dit voorbeeld om een specifieke winkel en de categorie sportschoenen. Maar als u de kaders anders zou stellenzal het marktaandeel veranderen.

Bij marktpenetratie gaat het niet alleen om het aantal verkopen of het percentage van de markt in een specifieke categorie. Het kan ook gaan over de betrekking hebben van zaken als merkbekendheid of het verkrijgen ervan.


Naast de onderdelen die gekoppeld zijn aan marktpenetratie kan de geografie of demografie een rol spelen. Zo zijn er producten die in China niet verkocht worden vanwege diverse redenen. Ook zijn er Chinese producten die juist niet buiten dit land verkocht mogen worden. Per regio kan de marktpenetratie hogerzijn dan andere regionen. Dit heeft te maken met “een kwestie zijn van voorkeuren of marketing”. Zo is Apple bijvoorbeeld erg dominant in de Verenigde Staten terwijl Android een hogere penetratie kent in Europa.

bottom of page