top of page

Marketingmix

De combinatie van verschillende marketinginstrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie.

Wat is

De marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor marketingstrategie. Het wordt vaak door marketeers toegepast bij het bepalen van de geformuleerde strategie en kan dus daarom een belangrijk onderdeel vormen van het marketingplan. De marketingmix bestaat uit vier deelgebieden die op de juiste manier moeten worden afgestemd met elkaar om zo de optimale combinatie te vormen en succes te vinden voor u en uw bedrijf.


Waaruit bestaat de marketingmix?

Product: Dit zijn alle factoren die van invloed zijn op uw kernproduct, tastbare product en uitgebreide product of dienst.

Voorbeelden:

 • Kernproduct: Wat precies koopt de afnemer? Mensen kopen tegenwoordig geen televisie meer maar een vorm van vermaak of tijdverdrijf.

 • Tastbaar product: De kwaliteit van het product of de verpakking.

 • Uitgebreide product: Extra services zoals thuisbezorgen of het installeren van de wasmachine.


Prijs: Alle factoren die van invloed zijn op de prijs. Voorbeelden hiervan:

 • Welke prijs hanteren we?

 • Zijn er kortingen mogelijk?

 • Zijn consumenten bereid een hogere prijs te betalen?


Promotie: Alle factoren die van invloed zijn op de communicatie en het bereiken van de doelgroep. Voorbeelden:

 • Reclame: tv, radio, internet, magazines en dagbladen.

 • Persoonlijke verkoop: persoonlijk langskomen om het te presenteren.

 • Sales promotion: kortlopende speciale acties.

 • Direct marketing: telefoon, mail, post en fax.

 • Public relations: opbouwen van een goed imago door gebruik te maken van sponsoring.


Plaats: Hierbij gaat het om alle factoren die van invloed zijn op de verbinding tussen de aanbieder en het product. Denk hierbij aan logistieke functies, directe marketing en distributiekanalen. Op welke manier kan ik de dienst bij mijn klant krijgen?

bottom of page